Hvem er du?

Find din personlighedstype med vores 45 minutters personlige typeafklarings coaching

Der er store fordele ved at kende sin personlighedstype. Enneagrammet giver dig ikke kun en beskrivelse af, hvordan du er, men også hvorfor du gør, som du gør.

Vi finder ikke bare din type, men din unikke personlighed i din type. Med en personlig tilgang til dig og alt det du indeholder, kan du få adgang til viden om, hvordan du kan udvikle dig og udnytte dit potentiale mest muligt fremadrettet.

 • Er du også frustreret i din søgen efter, hvem du er?
 • Forvirret over hvordan du kan komme videre i din jagt efter din egen sandhed?
 • Har du taget Enneagramtest men føler dig stadig udfordret eller usikker ?

Vi blænder op for hemmelighederne.


Med et interview,  får du indsigt og viden omkring

 • Hvad motiveres du af ?
 • Hvad frygter du mest i livet ?
 • Hvordan oplever du dine nærmeste relationer ?
 • Hvad søger du i livet ?
 • Hvordan virker du på andre mennesker ?
 • Hvordan virker de på dig ?

Vi tager udgangspunkt i nutidens personlighedstype værktøj ”Enneagrammet”, der kan give dig indblik i, hvorfor du gør, som du gør.

ENNEAGRAMMET er et værktøj til at forstå vores egen og andres adfærd og motivet bag.

De forskellige måder at tænke på, forskellige måder at handle på og forskellige måder at reagere på ligger dels i din personlighedstype dels i din særlige historie, intelligens, talenter, oplevelser, familieliv, etc. Du er ikke din type, du er meget mere end enneagrammet kan beskrive.

Det at kende din type kan give dig en vigtig viden, men er ikke det endelige mål. Det er et godt udgangspunkt og et muligt startskud for din udvikling. Ved at få øjnene op for din type kan du gå på opdagelse i din personligheds automatiske reaktioner. Ved at blive mere bevidst om din automatpilot, har du mulighed for at identificere dig mindre med den og dette kan give dig en større frihed.

Sidst og ikke mindst kan du få øjnene op for den udvikling og gave, der ligger til dig.

HVORDAN FOREGÅR DET ?


 • Du vil blive guidet gennem vores Enneagram interview guide, som vil give dig indsigter i din personlighed, og åbner op for dine valg til forandring og udvikling.


HVAD ER ENNEAGRAMMET

Enneagrammet er et persontype værktøj som inddeler personer i ni forskellige typer.
Alle typer bære præg af hver deres personlighedstræk, adfærd og motivation.

Årsagen til adfærden beskrives i Enneagramtyperne og baseres på en grundfrygt.

Med grundfrygten som udgangspunkt skaber vi overbevisninger og metoder til vores overlevelse og strategi i livet.
Alt dette belyses med Enneagrammet med en enkel og illustrativ metode.

Selvudvikling drejer sig om at frigive sig fra sin autopilot ved bevidsthed og selvindsigt.

PRAKTISK INFORMATION


 • Hvem kan deltage
  • Alle med interesse for indsigt og selvudvikling
 • Varighed
  • 45 minutter
  • kan foregå live og der er også mulighed for skype

Kontakt os for pris

KONTAKT OS

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

MindAdventure

Selvindsigt & Muligheder
Alle har ret til et valg ..

+45 32117575